CV i kort form

1971-1978         Assens Borger- og Realskole
1978-1980         Blæsenborgskolen i Maribo
1980-1983         Matematisk fysisk student fra Maribo Gymnasium
1983         6 uger i England på studieophold på en af Daniscos gårde
1983-1984         Værnepligtig i Flyvevåbnet, ESK 502
1984-1985         Påbegyndt landbrugsuddannelse - hmm ikke noget for mig.
1985         AMU kurser: file-, svejse-, gødnings- og EDB-grundkursus samt lodde- og montageteknik.
1986-1987         Konstabel i Flyvevåbnet - luftværnsgruppen ESK 541
1987-1988         Sergentuddannelse.
1988         Rekruthold maj på Flyvestation Skalstrup
1988-1989         Flyveskolen på Flyvestation Avnø
1989         Flyvevåbnets officersskole - del I
1989-1990         Pilotuddannelse på ENJJPT i Texas
1990-1999         Pilot i ESK 721
1991-1992         Flyvevåbnets officersskole del II, udnævnt til Premierløjtnant
1999-2003         Pilot i SAS
2003-2007         Læreruddannelse på Haslev Seminarium. Sløjdlæreruddannelsen dog på Københavns Dag og Aften Seminarium.
2005-2007         Lærer på Herfølge Skole
2007         Selvstændig virksomhedsejer.